Postavitev ciljev: Kaj so pametni cilji?

Če ne želimo dovoliti naključju, da črta našo življenjsko pot, moramo prevzeti odgovornost in začeti delati za naše cilje. V prvem delu prispevka o postavitvi ciljev smo govorili o tem, na katera vprašanja si moramo odgovoriti preden se lotimo postavljanja ciljev. O tem, kaj so pametni cilji pa v današnjem prispevku.

Pametni cilji

– Kaj so pametni cilji?

Pametni, oziroma S.M.A.R.T. cilji (kratica izvira iz angleškega jezika), so cilji postavljeni tako, da upoštevajo naslednja merila:

  • So specifični – Specific
  • Jih lahko merimo – Mesurable
  • Se jih da doseči – Achievable
  • Nam veliko pomenijo – Relevant
  • Imajo časovni okvir – Timely

– Specifični cilji:

Ta točka nas opozarja, da ciljev ne smemo posploševati. Pametno zastavljen cilj je zelo natančno in v detajle določen. V nasprotnem primeru izgubimo fokus in ne usmerjamo dejanj v želeno smer, saj v bistvu sploh ne vemo točno kam gremo.

– Merljivi cilji:

Pametni cilji se količinsko natančno določijo, saj v nasprotnem primeru nimamo merila, ki nam pove, ali je cilj dosežen, oziroma koliko nam manjka za dosego le-tega.

– Dosegljivi cilji:

Ta točka nas opozarja naj razmišljamo realno; a to še ne pomeni naj razmišljamo skromno. Če verjamemo ali ne verjamemo, da nekaj lahko dosežemo, v obeh primerih imamo prav! 😉

– Relevantni cilji:

Pametni cilji so tudi tisti, katerih dosega nam bo pomenila dovolj, da nas motivira za delo, ki nas čaka. Točka nas opozarja, da mora dosežek biti pomemben, kot smo že opozorili v prejšnji točki – ne smemo biti preskromni.

– Časovno opredeljeni cilji:

Pametni cilji se zastavijo tako, da določimo tudi čas, v katerem jih bomo dosegli. Ta točka nas opozarja pred odlašanjem, ki je pravzaprav za večino ljudi značilno.

Najbolje je začeti z mislijo kje in kako se vidimo čez 5 let. Cilj opredelimo po zgornjih merilih. Nato cilj razdelimo v manjše korake (letni cilji), ki so potrebni, da dolgoročni cilj dosežemo. Vsak korak naj bo opredeljen po zgornjih merilih. Nato letne cilje še dodatno razdelimo, saj nam to pomaga obdržati fokus in natančen pogled na to, kje se nahajamo na naši poti do cilja.

Pa ne pozabite se veseliti ob vsakem uspešno opravljenem koraku. To vam bo pomagalo vztrajati še naprej 🙂

 

Komentarji

komentarjev