Splošni pogoji

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI
Spletna stran 360 STUDIO spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje 360 STUDIO, Tanja Baća s.p., Slamna vas 40, 8330 Metlika (v nadaljevanju tega besedila upravljalec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačne novice, ob prenosu e-knjige ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani http://360-studio.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s 360 STUDIO ter za prenos e-knjige, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev, na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Upravljalec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo izvedel prenosa e-knjige, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@360-studio.si.

 

2. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI
Vsebina, objavljena na spletnih straneh 360 STUDIO, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Na spletni strani 360 STUDIO se trudimo zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzemamo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti.  Vsebine lahko spreminjamo kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjam za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti 360 STUDIO, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani http://360-studio.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh 360 STUDIO, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.